Strona domowa dr n. med. Marka Krasuskiego


Idź do treści

Strona Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Rehabilitacji MedycznejZAŁĄCZNIK NR 1
WYMOGI DOTYCZĄCE PERSONELU ODDZIAŁÓW i PORADNI REHABILITACYJNYCH
wg Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
6. grudnia 2010 r.


I. Oddział Rehabilitacji Stacjonarny

1. Oddział rehabilitacji świadczący usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 3 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny)
b) 5 etatów fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1 etat psychologa klinicznego
d) 1/2 etatu pracownik socjalny
e) Zespół pielęgniarek

2. Oddział rehabilitacji świadczący usługi w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 3 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny)
b) 4 etaty fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1 etat psychologa klinicznego
d) 1/2 etatu pracownika socjalnego
e) Zespół pielęgniarek
f) Gwarancja konsultacji internistycznej/pulmonologicznej
3. Oddział rehabilitacji świadczący usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej z zaburzeniami funkcji mózgu i nerwów obwodowych, w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 4 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny)
b) 7 etatów fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 2 i 1/2 etatu psychologa klinicznego
d) 1 etat logopedy, lub pokrewne
e) 1 etat terapeuty zajęciowego
f) 1 etat pracownika socjalnego
g) Zespół pielęgniarek
h) Gwarancja konsultacji internistycznej/neurologicznej
i) Gwarancja konsultacji urologicznej

4. Oddział rehabilitacji świadczący usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 4 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny)
b) 7 etatów fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1 etat psychologa klinicznego
d) 1 etat terapeuty zajęciowego
e) 1 etat pracownika socjalnego
f) Zespół pielęgniarek
g) Gwarancja konsultacji urologicznej
5. Oddział rehabilitacji świadczący usługi w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 4 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych/kardiologii*,
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny)
b) 4 etaty fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1 i 1/2 etatu psychologa klinicznego
d) 1/2 etatu pracownika socjalnego
e) Zespół pielęgniarek
f) Gwarancja diagnostyki i leczenia chorego w razie koniczności, w oddziale internistycznym/kardiologicznym

6. Oddział rehabilitacji świadczący usługi dla chorych wieku rozwojowego (rehabilitacji pediatrycznej), w przeliczeniu na 25 łóżek:
a) 4 etaty lekarzy w tym:
- ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- lekarz specjalista pediatrii*
- gwarantowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty neurologii dziecięcej w przypadku kontraktu rehabilitacji neurologicznej*
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej, lekarz z inna specjalnością, lekarz medycyny)
b) 5 etatów fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1 etat psychologa klinicznego
d) 1 etat logopedy, lub pokrewne w przypadku kontraktu rehabilitacji neurologicznej dzieci i młodzieży
e) 1 etat terapeuty zajęciowego
f) 1/2 etatu pracownika socjalnego
g) Zespół pielęgniarek

II. Oddział rehabilitacji dziennej w przeliczeniu na 30 osobowy:
a) 3 etaty lekarzy w tym:
- kierownik/ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
- pozostali lekarze (lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lekarz z inną specjalnością, lekarz medycyny, lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej od 3 roku szkolenia w ramach pracy dodatkowej (nie realizując szkolenia specjalizacyjnego w ramach rehabilitacji medycznej)))
b) 5 etatów fizjoterapeutów. W tym 1 mgr fizjoterapii, lub mgr rehabilitacji ruchowej.
c) 1/2 etatu - psycholog kliniczny, lub w przypadku kontraktu rehabilitacji neurologicznej z zaburzeni funkcji mózgu w warunkach oddziału rehabilitacji 1 ? etatu
d) 1 etat - logopeda, lub pokrewne w przypadku kontraktu rehabilitacji neurologicznej z zaburzeniami funkcji mózgu w warunkach oddziału dziennego
e) 1/2 etatu pracownika socjalnego
f) 1/2 etatu terapeuty zajęciowego
g) Zespół pielęgniarek


III. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna

a) kierownik - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
b) lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lub specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
c) pozostali lekarze: lekarz z I° w rehabilitacji medycznej, lekarz specjalizujący się w rehabilitacji medycznej od 3 roku szkolenia w ramach stażu specjalizacyjnego lub pracy dodatkowej


IV. Warunki uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia przez oddział rehabilitacji stacjonarnej w zakresie prowadzenia specjalizacji w rehabilitacji medycznej

1. Specjalizację w rehabilitacji medycznej prowadzą oddziały rehabilitacji stacjonarnej
2. Minimalna ilość łóżek dla oddziału akredytowanego - 25.
3. Zatrudnienie etatowe lekarzy; co najmniej 3 specjalistów w rehabilitacji medycznej:
a) ordynator - lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej,
b) w oddziale zatrudnionych jest poza ordynatorem, co najmniej dwóch lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej,
c) koordynatorem fizjoterapeutów jest specjalista fizjoterapii, lub specjalista rehabilitacji ruchowej, lub specjalista I° z rehabilitacji ruchowej.
4. W Oddziale rehabilitacji zatrudnieni są: psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny.
5. Oddział spełnia inne wymogi podane przez Ministerstwo Zdrowia i CMKP dla uzyskania akredytacji w zakresie prowadzenia specjalizacji.
Dr n med. Marek Krasuski
Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji


_____________________________________________________________

*- jeśli specjalista rehabilitacji medycznej posiada drugą specjalizację (pediatrii, neurologii dziecięcej, chorób wewnętrznych lub kardiologii) nie potrzeba zatrudniania dodatkowego lekarza specjalisty w danej dziedzinie


Powrót do treści | Wróć do menu głównego